Hvilke jobber kan jeg gjøre på mottaket?


Utgangspunktet er at du må ha arbeidstillatelse for å jobbe i Norge. Dette gjelder også oppgaver og arbeid på mottaket du bor. 

Noen oppgaver og småjobber kan du gjøre på mottaket ditt, uten å ha arbeidstillatelse. Du kan ikke få lønn eller annen kompensasjon for disse oppgavene. Andre oppgaver har du ikke lov til å gjøre.

Eksempler på oppgaver du kan gjøre

 • Vise nye beboere rundt på mottaket og i nærmiljøet.
 • Hjelpe andre beboere med internett.
 • Hjelpe med å lage og distribuere mottaksavis.
 • Vedlikeholde oppslag ved mottaket.
 • Hjelpe til med å organisere aktivitetsrommene.
 • Hjelpe med språk under uformelle sammenkomster.
 • Bidra med brannsikkerheten ved mottaket, for eksempel informere andre beboere om brannvern.
 • Hjelpe til med å sortere og utlevere klær og annet utstyr som mottaket har fått fra lokalmiljøet.
 • Være med på dugnadsarbeid på mottaket, for eksempel våropprydding.
 • Få praksisopplæring som inngår i returfremmende tiltak.

Eksempler på oppgaver du ikke kan gjøre

 • Tolke eller oversette. 
 • Jobbe i kantinen.
 • Stå i resepsjonen eller betjene sentralbordet.
 • Vedlikeholde bygninger eller teknisk utstyr.
 • Være sjåfør eller ta transportoppdrag.