Kan jeg delta i frivillig arbeid?


Du trenger ikke arbeidstillatelse for å delta i frivillig arbeid. Regelen for hva vi regner som frivillig arbeid er streng.

Krav til arbeidet for at det skal være det vi kaller frivillig arbeid

  • Det må være arbeid du har valgt selv at du vil gjøre.
  • Det må være arbeid du ikke får lønn eller annen kompensasjon for for.
  • Det må være arbeid som er organisert av en humanitær, ideell eller religiøs organisasjon, eller for eksempel en frivillighetssentral, et idrettslag og lignende organisasjoner.
  • Oppgavene du gjør må være oppgaver ingen vanligvis får betalt for å gjøre.
  • Du kan ikke arbeide frivillig mer enn 30 timer i uken.