Dette trenger du å vite når du skal på intervju og bor på asylmottak


  • Du må reise til byen der du skal ha intervjuet ditt i god tid før intervjuet starter. 
  • Snakk med de som jobber på mottaket om hjelp til å organisere reisen. De skal bestille billetter for deg. Husk å passe på at du har en returbillett, eller penger til å betale for reisen tilbake til mottaket ditt.