Dette trenger du å vite når du skal på intervju og ikke bor på asylmottak


  • Du skal reise med det billigste reisealternativet fra der du bor (for eksempel buss og tog). Må du reise med taxi, bil eller fly, skal du få det godkjent av UDI i god tid før du reiser for å få pengene tilbake. I brevet du har fått sammen med innkallingen til intervju, står det hvordan du skal kontakte oss for å få godkjent reisen din. 
  • UDI dekker bare reisekostnader til og fra asylintervjuet for deg som er innkalt til intervjuet. UDI dekker ikke kostnader til reise for familien din eller venner. Har du en spesiell grunn til at du må ha noen med deg, må du få det godkjent av UDI på forhånd. 
  • For å få reisekostnadene dine dekket kan du bruke reiserefusjonsskjemaet for å få tilbake det reisen koster etterpå. Det følger med brevet du har fått sammen med innkallingen til intervju.
  • Hvis du trenger overnatting, må du ordne overnatting og betale for den selv. Hvis det ikke er mulig for deg å ordne overnatting selv, må du kontakte UDI. 
  • Du må betale mat på reisen selv. På intervjudagen får du en lett lunsj av UDI.