Hvordan sender jeg inn ny dokumentasjon?


  • Hvis du har ny dokumentasjon til saken din, må du sende den til ambassaden. 
  • Hvis det er UDI som har bedt deg om å sende dokumentasjonen, kan du du sende den direkte til oss. Du kan sende den til den personen som har kontaktet deg eller sende den inn slik det er beskrevet på denne siden.