Korleis sender eg inn ny dokumentasjon?


  • Viss du har ny dokumentasjon til saka di, må du sende dokumenta til ambassaden.
  • Dersom det er UDI som har bede deg om å sende dokumentasjonen, kan du du sende dokumenta direkte til oss – anten til den personen som har kontakta deg eller eller sende dei inn slik det er beskrive på denne sida.