Har du ny informasjon om inntekt i en søknad hos UDI?


I mange saker må UDI spørre om oppdatert informasjon. Det tar tid. Du kan derfor hjelpe oss ved å gi oss ny informasjon, hvis du har det. 

Har du gitt oss informasjon om inntekten til referansepersonen (familiemedlemmet ditt i Norge), trenger vi oppdatert informasjon hvis referansepersonen 

  • har ny arbeidskontrakt – vi trenger en kopi av arbeidskontrakten 
  • har sluttet i jobb – vi trenger en skriftlig forklaring
  • har mottatt nytt vedtak fra NAV om sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, uføretrygd eller alderspensjon – vi trenger en kopi av vedtaket 
  • har mottatt nytt vedtak om studielån og stipend - vi trenger en kopi av vedtaket 

Hvis referansepersonen er selvstendig næringsdrivende – trenger vi:

  1. kopi av regnskap for perioden etter siste ligningsår med opplysninger om inntekter og utgifter der overskuddet (resultatet) fremkommer (evt. bekreftelse fra regnskapsfører som viser overskuddet til firmaet etter siste ligningsår) og
  2. skattemelding med vedlegg (næringsoppgave med mer)

Last opp dokumentene dine

Her kan du laste opp dokumenter til din søknad (eksternt nettsted)

Du må logge deg inn med din bruker. Dette gjør det trygt å sende inn dokumenter, og gjør at vi kan lagre dokumentene raskere på søknaden din.  

Hvis du ikke har en bruker fra før, kan du enkelt registrere en ny bruker.