Hva skjer med søknaden min mens jeg venter?


  1. Etter at du har levert alle søknadsdokumentene til politiet eller ambassaden, sendes saken til UDI. Når søknaden din kommer fram til UDI vil du få beskjed på e-post eller SMS.
  2. Søknaden venter nå på å bli behandlet av UDI. En gang i måneden vil du få en e-post eller SMS med informasjon om hva som skjer med saken din. En gang i måneden vil vi også oppdatere informasjonen i vår guide til saksbehandlingstid i familieinnvandringssaker.
  3. I noen søknader om familieinnvandring, vil vi be om et intervju med referansepersonen og/eller søkeren for å få mer informasjon. Hvis dette er aktuelt for deg, vil vi gi deg beskjed på e-post eller SMS, og du vil få innkallelse til intervju fra politi eller ambassade. 
  4. I noen søknader vil vi be om DNA-analyse. Hvis dette er aktuelt for deg, vil du få innkallelse til DNA-test fra politi eller ambassade. 
  5. Saksbehandlerne hos UDI tar sakene i tur og orden. Når saken din er først i køen, vil en saksbehandler vurdere søknaden din og fatte et vedtak.
  6. Når UDI har fattet et vedtak, vil du få beskjed av politiet, UDI eller ambassaden. Hvis du har gitt noen fullmakt i saken din, vil alltid denne personen få beskjed, og må gi deg beskjed.