Hvordan kan en referanseperson, sponsor eller vertsforelder trekke en søknad?


Vi kan som hovedregel bare henlegge en sak hvis det er søker selv som skriftlig trekker søknaden. Det å henlegge betyr at vi avslutter saken uten å behandle den. 

Hvis du er referanseperson, sponsor eller vertsforelder og ønsker å trekke ditt samtykke til at søkeren får opphold med deg i Norge, må du sende UDI skriftlig beskjed om dette. Du kan skrive et kort brev der du forklarer at du ønsker å trekke samtykket til at søker får opphold med deg. Du må sende brevet elektronisk. Hvis du trekker samtykket, vil det stå i vedtaket (avslaget) søkeren får.   

Vi kan ikke henlegge en sak fordi referansepersonen/sponsoren/vertsforelderen ønsker det. Hvis disse personene ønsker å trekke søknaden, så må vi likevel behandle saken, men den vil bli avslått fordi samtykket er trukket. 

Hvis en person med fullmakt ønsker å trekke søknaden på grunn av samlivsbrudd, må vi fortsatt behandle søknaden, men det vil bli et avslag. Fullmakten faller bort når vi får opplysninger om samlivsbruddet. 

Søknadsgebyret blir ikke tilbakebetalt når referansepersonen/sponsoren/vertsforelderen trekker samtykket, fordi søknaden tas til behandling.