Kan jeg reise inn og ut av Norge hvis jeg har opphold i et annet Schengenland?


Hvis du har gyldig oppholdstillatelse i et annet Schengenland, kan du reise til Norge mens du har en sak til behandling hvis du tilhører en av disse gruppene:

  • du søker om familieinnvandring med ektefellen eller samboeren din
  • du er et barn under 18 år som søker om familieinnvandring med forelderen din (Barn må ha godkjennelse fra begge foreldrene, eller den av foreldrene som har foreldreansvar)
  • du er mor eller far til et barn som er norsk statsborger, hvis barnet bor fast hos deg
  • du har kompetanse som faglært

Da kan du fortsette å oppholde deg i Norge helt til du får svar på søknaden din, selv om du har vært i Norge i mer enn 90 dager.

Husk at hvis du reiser ut og inn av Norge etter at du har søkt om familieinnvandring må du følge reglene for å besøke Norge uten visum. Hvis du for eksempel har vært i Norge i 90 dager eller mer, må du oppholde deg utenfor Norge i 90 dager før du kan reise tilbake til Norge. Hvis du får innvilget familieinnvandring mens du er i utlandet kan du reise tilbake til Norge med en gang.