Kan jeg reise ut og inn av Norge hvis jeg har visumfritt statsborgerskap?


Hvis du ikke trenger visum for å besøke Norge, kan du reise ut og inn av Norge mens du har en sak til behandling hvis du tilhører en av disse gruppene:

  • du søker om familieinnvandring med ektefellen eller samboeren din
  • du er et barn under 18 år som søker om familieinnvandring med forelderen din (Barn må ha godkjennelse fra begge foreldrene, eller den av foreldrene som har foreldreansvar)
  • du er mor eller far til et barn som er norsk statsborger, og barnet bor fast hos deg
  • du har kompetanse som faglært

Da kan du fortsette å oppholde deg i Norge helt til du får svar på søknaden din, selv om du har vært i Norge i mer enn 90 dager.

Husk at hvis du reiser ut og inn av Norge etter at du har søkt om familieinnvandring må du følge reglene for å besøke Norge uten visum. Hvis du for eksempel har vært i Norge eller et annet Schengenland i 90 dager eller mer, må du oppholde deg utenfor Schengenområdet i 90 dager før du kan reise tilbake til Norge.

Hvis du får innvilget familieinnvandring mens du er i utlandet kan du reise tilbake til Norge med en gang, uten at du har vært 90 dager utenfor Schengen. Vi anbefaler imidlertid at du flyr direkte til Norge uten å mellomlande i et annet Schengenland. Hvis du mellomlander i et annet Schengenland kan du få problemer i grensekontrollen fordi du ikke har fått et oppholdskort ennå som viser at du har fått opphold i Norge.

Hvis du er statsborger av et EU/EØS-land, kan du fritt reise ut og inn av Norge.