Hvem blir innkalt til DNA-test?


  • I noen land er det vanskelig å skaffe fødselsattester og andre dokumenter som godtas av norske myndigheter. Derfor ber UDI om DNA-analyse av søkeren og referansepersonen i noen saker. Dette gjør vi slik at dere kan dokumentere at dere er i slekt. 
  • Disse landene er Afghanistan, Syria, Irak, Jemen og alle land i Afrika sør for Sahara (med unntak av Sør-Afrika).
  • Hvis dette er aktuelt for deg, vil vi kalle deg inn til testing. Hvis du er i Norge vil du ta testen hos politiet. Hvis du er i utlandet vil du vanligvis ta testen på den norske ambassaden i landet der du leverte søknaden.  
  • Hvor lang tid det tar før du blir kalt inn til DNA-test, er avhengig av kapasiteten hos ambassaden og politiet.
  • Du trenger ikke betale noe for testen, men du må selv dekke utgiftene til reise og opphold.
  • DNA-testen foretas ved å sammenligne celleprøver fra munnen til hvert av familiemedlemmene. Testen vil vise om dere er i slekt. Hvis testen viser at dere ikke er i slekt, vil dere få mulighet til å gi en forklaring. Når UDI behandler søknaden, vil vi ta denne forklaringen med i vurderingen.
  • UDI kan kreve at du avlegger DNA-test for å kunne dokumentere at dere er i slekt. Du kan likevel velge å ikke ta testen, men dersom du ikke har en særlig grunn for å ikke ta DNA-testen vil vi sannsynligvis avslå søknaden din.