Jeg har levert melding om norsk statsborgerskap for nordiske borgere uten krav om oppmøte hos politiet. Hva skjer med meldingen mens jeg venter?


  • Etter du har levert meldingen om norsk statsborgerskap er det ikke noe mer du trenger å gjøre. 
  • Du får beskjed på e-post eller SMS når UDI behandler meldingen din om norsk statsborgerskap for nordiske borgere.
  • Du kan lese om ventetider for søknader om statsborgerskap her
  • I noen svært sjeldne tilfeller kan UDI ha behov for mer informasjon før vi kan behandle en melding om norsk statsborgerskap for nordiske borgere. I et slikt tilfelle vil UDI da ta kontakt med deg. Du vil også få beskjed hvis noen av dokumentene du har sendt til oss må lastes opp på nytt.