Hvordan sender jeg inn ny dokumentasjon?


Hvis du har ny dokumentasion til søknaden din, kan du ettersende den til UDI, for eksempel: