Kan jeg bo privat mens jeg registrerer meg på Nasjonalt ankomstsenter?


Det er frivillig å bo på Nasjonalt ankomstsenter og mottak.  

Hvis du har et sted å bo, kan du bo der. Vi anbefaler deg likevel å oppholde deg på Nasjonalt ankomstsenter til disse aktivitetene er gjennomført: 

  • registrering av søknad 
  • kartlegging av identitet
  • tuberkulosetest

Hvis du reiser fra ankomstsenteret før hele prosessen er gjennomført, kan saksbehandlingsprosessen stoppe opp. Da kan det ta lengre tid før du får svar på søknaden din.

Hvis du velger å bo privat

Hvis du bor privat, må du selv søke om bosetting med offentlig hjelp (eksternt nettsted)

Frem til 15.02.24 var det en egen søknadsordning for ukrainere som ønsket et midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering.

Denne ordningen er nå opphevet og det er ikke lenger mulig å søke.

Det er fortsatt mulig å søke på ordinær alternativ mottaksplass, men dette er en begrenset ordning. Du kan søke om alternativ mottaksplass hvis du fyller vilkårene for ordningen og har behov for tilpasninger du ikke kan få i et ordinært asylmottak. Det er også avhengig av at en kommune påtar seg ansvaret for å gi deg et slikt botilbud og å følge deg opp. Det er frivillig for kommunen å ta imot en person på alternativ mottaksplass.

Her finner du informasjon om hvem som kan søke og hvordan du søker.

Du har rett på helsehjelp fra lege eller sykehus, og rett på å få noen typer medisiner. Hvis du trenger helsehjelp, kan du ta kontakt med en lege der du bor.  Hvis du har barn, har de rett til å gå på skole.