Én av foreldrene har beskyttelse (asyl), og den andre er EU/EØS borger


Hvis én av foreldrene har beskyttelse (asyl), og en av foreldrene er EU/EØS borger:

Når et barn av utenlandske foreldre blir født i Norge, må foreldrene søke om oppholdstillatelse. Dette skal gjøres så snart som mulig etter fødselen.

Beskyttelse (asyl)

Dere kan søke om beskyttelse (asyl) for barnet.

Hvis barnet kan få kollektiv beskyttelse vil vi også gi kollektiv beskyttelse til barnet. Les mer om å søke beskyttelse her.

For å søke må dere møte opp hospolitiet der dere bor og levere bekreftelsen på fødselen som dere har fått på sykehuset. Politiet vil da registrere en søknad for barnet.

Registreringsordningen for EU/EØS-borgere og søknader om oppholdskort for familiemedlem av en EU/EØS-borger

Siden en eller begge foreldrene er statsborger av et EU/EØS-land trenger du/dere ikke å søke om oppholdstillatelse for barnet, men du/dere må registrere barnet hos politiet eller søke oppholdskort for barnet. Dette gjelder selv om barnet er født i Norge og har fått norsk fødselsnummer.

Det er ikke noen ettårsfrist for å registrere barn/søke oppholdskort for barn etter EØS-regelverket. UDI anbefaler at dere registrerer barnet/søker oppholdskort så snart barnet har fått pass.

Familieinnvandring

Dere kan søke om oppholdstillatelse for familieinnvandring for barnet deres.

Hvis barnet får oppholdstillatelse for familieinnvandring, må foreldrene vanligvis skaffe pass til barnet fra sitt hjemland for å kunne reise utenfor Norge. Hvis barnet har et slikt pass, kan det besøke foreldrenes hjemland.

Hvis det er farlig for foreldrene å kontakte myndighetene eller ambassaden til hjemlandet sitt for å skaffe pass, kan dere søke om et norsk utlendingspass (blått) til barnet isteden.