Familiemedlem av EU/EØS-borger


Hvis du er familiemedlem av en EU/EØS-borger kan du ha rett til å oppholde deg i Norge hvis EU/EØS-borgeren kan forsørge deg. Det er forskjellige regler hvis du er EU/EØS-borger selv eller hvis du er fra et annet sted.
help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.