Én av foreldrene har beskyttelse (asyl), og den andre har kollektiv beskyttelse


Hvis én forelder har fått beskyttelse (asyl) og den andre forelderen har fått kollektiv beskyttelse:

Når et barn av utenlandske foreldre blir født i Norge, må foreldrene søke om oppholdstillatelse for barnet. Dette skal gjøres så snart som mulig etter fødselen.

Beskyttelse for familiemedlemmer av flyktninger (avledet flyktningstatus)

Dere kan søke om beskyttelse for familiemedlemmer av flyktninger (avledet flyktningstatus) for barnet.

Hvis barnet får avledet flyktningstatus, vil han eller hun få reisebevis for flyktninger (grønt). Barnet kan da ikke besøke foreldrenes hjemland.

Hvis foreldrene senere skulle miste sin flyktningstatus, vil også barnet miste sin flyktningstatus.

Beskyttelse (asyl)

Dere kan søke om beskyttelse (asyl) for barnet. 

Hvis barnet kan få kollektiv beskyttelse vil vi også gi kollektiv beskyttelse til barnet. Les mer om å søke beskyttelse her.

For å søke må dere møte opp hos politiet der dere bor og levere bekreftelsen på fødselen som dere har fått på sykehuset. Politiet vil da registrere en søknad for barnet. 

Familieinnvandring

Dere kan søke om oppholdstillatelse for familieinnvandring for barnet deres.

Hvis barnet får oppholdstillatelse for familieinnvandring, må foreldrene vanligvis skaffe pass til barnet fra sitt hjemland for å kunne reise utenfor Norge. Hvis barnet har et slikt pass, kan det besøke foreldrenes hjemland.

Hvis det er farlig for foreldrene å kontakte myndighetene eller ambassaden til hjemlandet sitt for å skaffe pass, kan dere søke om et norsk utlendingspass (blått) til barnet isteden.