Mor har kollektiv beskyttelse, og far er ukjent eller ikke oppholder seg i Norge


Hvis mor har fått kollektiv beskyttelse og far er ukjent eller ikke oppholder seg i Norge:

Når et barn av utenlandske foreldre blir født i Norge, må foreldrene søke om oppholdstillatelse. Dette skal gjøres så snart som mulig etter fødselen.

Beskyttelse (asyl)

Dere kan søke om beskyttelse (asyl) for barnet.

Hvis barnet kan få kollektiv beskyttelse vil vi også gi kollektiv beskyttelse til barnet. Les mer om å søke beskyttelse her.

Hvis dere bor i asylmottak, må dere gi bekreftelsen på fødselen som dere fikk på sykehuset til de som jobber på mottaket. Asylmottaket vil sende den til regionkontoret til UDI, og UDI vil da registrere en søknad for barnet. 

Hvis dere ikke bor i asylmottak, skal dere møte opp hos politiet der dere borog levere bekreftelsen på fødselen som dere fikk på sykehuset. Politiet vil da registrere en søknad for barnet. 

Familieinnvandring

Dere kan søke om oppholdstillatelse for familieinnvandring for barnet deres.

Hvis barnet får oppholdstillatelse for familieinnvandring, må foreldrene vanligvis skaffe pass til barnet fra sitt hjemland for å kunne reise utenfor Norge. Hvis barnet har et slikt pass, kan det besøke foreldrenes hjemland.

Hvis det er farlig for foreldrene å kontakte myndighetene eller ambassaden til hjemlandet sitt for å skaffe pass, kan dere søke om et norsk utlendingspass (blått) til barnet isteden. 

Når tillatelsen til mor ikke gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse, vil heller ikke tillatelsen til barnet gi dette.