Jeg har kollektiv beskyttelse og tillatelsen min går snart ut. Må jeg gjøre noe?

Tillatelsen din vil automatisk bli forlenget

Du som har fått kollektiv beskyttelse, vil automatisk få forlenget oppholdstillatelsen din når den løper ut. Du trenger ikke å gjøre noe selv for å forlenge den. Dette gjelder alle forlengelser, uansett om det er første eller andre gang den skal forlenges.

Vi vil behandle de fleste sakene tre uker før oppholdstillatelsen utløper. Etter at saken din er behandlet, får du et brev med mer informasjon. Hvis du har Digital postkasse (Digipost), vil du få brevet elektronisk. Hvis du ikke har Digipost, vil du få brevet i postkassen din. Da tar det opptil to uker før du mottar brevet.

Du har fortsatt ha de samme rettighetene som tidligere til å jobbe, studere og så videre mens du venter på beskjeden om forlengelse fra UDI. Du har disse rettighetene helt til du har fått svar fra UDI, selv om oppholdstillatelsen din går ut i mellomtiden.

Den nye tillatelsen vil være gyldig i ett år fra den forrige tillatelsen løper ut.

Det finnes likevel noen som ikke vil få forlenget tillatelsen sin

Fra 1. mars vil du ikke få forlenget tillatelsen din hvis du, i tillegg til å være statsborger av Ukraina, også er statsborger av et land Norge regner som trygt. Unntaket fra denne regelen er hvis du er familiemedlem med noen som har kollektiv beskyttelse, som ikke har statsborgerskap i et trygt land. 

Du vil heller ikke få forlenget tillatelsen din hvis du ikke er ukrainsk statsborger, og har fått kollektiv beskyttelse fordi du er familiemedlem med en ukrainsk statsborger som også er statsborger av et land Norge regner som trygt. 

Med familiemedlem mener vi

  • ektefelle eller samboer
  • barn under 18 år
  • andre nære familiemedlemmer, for eksempel barn over 18 år, besteforeldre eller søsken

I tillegg vil du ikke få forlenget tillatelse i disse tilfellene

  • Hvis du har fått en annen oppholdstillatelse i Norge.
  • Hvis vi har grunn til å tro at du har flyttet fra Norge.
  • Hvis vi får informasjon om at du egentlig ikke hadde rett på å få kollektiv beskyttelse.
  • Hvis du har vært utenfor Norge mer enn 6 måneder i løpet av det siste året med kollektiv beskyttelse.

Du vil få informasjon hvis vi ikke forlenger tillatelsen din for kollektiv beskyttelse.

Du får nytt oppholdskort

Du som får forlenget kollektiv beskyttelse, vil få et nytt oppholdskort i postkassen din. Unntaket er hvis du er et barn som fylte seks år etter at du fikk tillatelsen din. Da må du møte opp hos politiet for å gi fingeravtrykket ditt. Du vil få et eget brev fra oss om dette.

Hvis du har registrert epostadressen din hos UDI, får du en epostmelding når vi forlenger oppholdstillatelsen din og når vi bestiller oppholdskortet. Det tar opptil 20 dager fra UDI eller politiet bestiller et oppholdskort, til du får det i postkassen din. Du må kontakte politiet der du bor hvis du ikke har fått oppholdskortet innen 20 dager fra UDI eller politiet bestilte kortet.

Sørg for at navnet står på postkassen din

Det er viktig at navnet står på postkassen din slik at oppholdskortet kommer fram. Hvis du har barn, må barnets navn også stå på postkassen.

Sørg for at vi har den riktige adressen din

Det er viktig at du holder postadressen din oppdatert i Folkeregisteret (eksternt nettsted) slik at vi sender oppholdskortet til riktig adresse. Hvis du registrerer deg for elektronisk identifikasjon (eID) (eksternt nettsted) vil du også kunne få annen informasjon fra oss digitalt.