Hva skjer hvis jeg mister min kollektive beskyttelse i Norge?


Fra 1. juli 2024 er det endringer i reglene for personer som har hatt kollektiv beskyttelse, men som har fått avslag på forlengelse eller som har fått tilbakekalt tillatelsen og derfor mistet kollektiv beskyttelse.

Du kan for eksempel få tilbakekalt din kollektive beskyttelse hvis du

Her finner du mer informasjon om hvem som ikke kan få forlengelse av kollektiv beskyttelse.

Du har ikke rett til ny kollektiv beskyttelse

Hvis du mister kollektiv beskyttelse i Norge, har du ikke lenger rett til å få kollektiv beskyttelse på nytt. Dette gjelder fra 1.juli 2024.

Hvis du søker om beskyttelse på nytt, vil søknaden din bli vurdert som en søknad om individuell beskyttelse. Dette betyr at UDI vil ta en individuell vurdering av om du fremdeles har behov for beskyttelse i Norge. Dette får flere konsekvenser for dine rettigheter i Norge:

  • Du mister rettighetene dine i kommunen du er bosatt i.
  • Du får rett til plass i mottak mens vi behandler søknaden din om individuell beskyttelse.
  • Du må søke om midlertidig arbeidstillatelse for å kunne arbeide mens du venter på svar.
  • Hvis du får individuell beskyttelse, har du brukt opp retten din til bosetting med offentlig hjelp, og du må selv finne og betale for din egen bolig.
  • Hvis UDI vurderer at du ikke oppfyller kravene for å få individuell beskyttelse, vil du få avslag på søknaden din og du må forlate Norge.

Det er strengere krav for individuell beskyttelse

For å få individuell beskyttelse i Norge må du oppfylle kravene for internasjonal beskyttelse. Disse kravene er strengere enn for kollektiv beskyttelse, og du må kunne sannsynliggjøre at du oppfyller kravene.

For å ha rett til beskyttelse på individuelt grunnlag, må du:

  • ha en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, eller
  • stå i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis du må reise tilbake til hjemlandet.

Som del av vurderingen av individuell beskyttelse, vil UDI ta stilling til om myndighetene i hjemlandet kan beskytte deg, og om det finnes områder i hjemlandet som kan være trygge og tilgjengelige for deg å reise tilbake til.

I retningslinjen har UDI foreløpig definert tre fylker vest i Ukraina som trygge; Volyn, Lviv og Zakarpattija. Vi vurderer behovet ditt for beskyttelse individuelt, uavhengig av om du er fra disse eller andre fylker. Dette kalles internflukt, og betyr at UDI mener at du vil være trygg ved å flytte til et annet område i landet ditt.

Vi vil gjøre en individuell vurdering i hver sak. Vurderingen av hvilke områder som regnes som trygge, kan endre seg.

Kan jeg søke om en annen type oppholdstillatelse i Norge, hvis jeg mister min kollektive beskyttelse?

Dersom du skal søke om en annen type oppholdstillatelse fra Norge, for eksempel arbeid eller familieinnvandring, må du oppfylle de vanlige reglene for å ha rett til å søke fra Norge.