Hva skjer hvis jeg ikke oppfyller kravene til kollektiv beskyttelse i Norge?


Hvis du har flyktet fra krigen i Ukraina og søkt om beskyttelse i Norge er det utlendingsmyndighetene som bestemmer om søknaden din skal inngå i en gruppevurdering eller om den skal vurderes individuelt. Søknader som vurderes som en del av gruppevurderingen kan gi kollektiv beskyttelse, mens søknader som vurderes individuelt kan gi deg beskyttelse (asyl) etter ordinære vilkår.

I noen saker blir det tydelig allerede ved registrering at søknaden din ikke oppfyller vilkårene for kollektiv beskyttelse. Da blir søknaden din overført til den ordinære prosedyren for beskyttelse med en gang.

I andre saker vil det først senere i saksbehandlingsløpet bli klart at kravene som stilles til kollektiv beskyttelse ikke er oppfylt. Søknaden din vil da bli overført til den ordinære prosedyren for beskyttelse.

Hvis saken din har blitt vurdert for kollektiv beskyttelse og så blir flyttet over til ordinær prosedyre for beskyttelse, sender vi deg et brev i posten og gir deg beskjed om dette.

Det første UDI vil gjøre, er å undersøke om du har søkt beskyttelse eller har hatt opphold i et annet land. Hvis du har det, vil vi vurdere om du heller må reise dit og søke oppholdstillatelse der. Hvis dette gjelder deg, vil vi gi deg beskjed så snart vi har sett på søknaden din, og du trenger ikke å gjøre noe før du hører fra oss.

Hvis du ikke har søkt om beskyttelse eller hatt opphold i et annet land, vil vi behandle saken din etter ordinært beskyttelsesregelverk. Her finner du informasjon om vilkårene for å få ordinær beskyttelse.

Hvis du ønsker at søknaden din skal bli behandlet som en ordinær asylsøknad, trenger du ikke å gjøre noe. Søknaden din blir behandlet så snart vi kan, men du må regne med at det kommer til å ta tid før du får svar. Vi har dessverre ikke mer informasjon om ventetid på disse søknadene nå.

Hvis du ikke vil at søknaden din skal bli behandlet som en ordinær asylsøknad, må du trekke søknaden. Her finner du informasjon om hvordan du trekker søknaden din om beskyttelse.