Hvor mye får jeg i økonomisk støtte hvis min søknad om alternativ mottaksplass (AMOT) blir godkjent?


UDI betaler tilskudd til kommunen som har sagt ja til å gi deg et botilbud. Det betyr at det er kommunen som bestemmer hvor mye du kan få i økonomisk støtte. Hvis du har behov for økonomisk støtte, må du kontakte NAV i din kommune. Alternativ mottaksplass betyr at du kan bo i en vanlig bolig, i stedet for på asylmottak eller akuttinnkvartering.