Jeg har registrert meg, men har ikke fått asylsøkerbevis, eller har ikke fått d-nummer. Hva gjør jeg?