Har jeg rett på helsehjelp?


Du har rett på samme helsehjelp som alle som er bosatt i Norge, for eksempel å gå til lege, sykehus og å få noen typer medisiner. Retten til helsehjelp gjelder fra dagen du kommer til Norge og ber om beskyttelse (asyl).

Du kan få en fastlege. Det betyr at du kan gå til samme lege hver gang. Du kan ringe fastlegetelefonen, 810 59 500, for å få fastlege. 

Slik får du kontakt med lege

  • Ta kontakt med lege der du bor, hvis du har behov for helsehjelp.
  • Hvis du har akutt behov for legehjelp, kan du kontakte legevakten.
  • Ring telefonnummer 116 117 for å kontakte nærmeste legevakt.
  • Du kan be om hjelp fra de ansatte på asylmottaket til å bestille time.