Har barna mine rett på skoleplass?


Barna dine har rett til å gå på skolen når dere har søkt om asyl i Norge. Retten til å gå på skole gjelder for barna dine fra de er seks år gamle til de er 16 år. Som forelder til et barn under 16 år, har du plikt til å sende barnet ditt på skolen.

Retten til å gå på skolen gjelder så lenge det er sannsynlig at dere skal oppholde dere i Norge i mer enn tre måneder. Snakk med kommunen der du bor for å få hjelp til å sende barna dine på skolen.