Jeg skal søke videregående skole, men oppholdstillatelsen min går ut før august 2024. Kan jeg få bekreftelse fra UDI om at jeg har søkt om forlengelse av oppholdet?


Nei. Regjeringen har bestemt at ordningen med kollektiv beskyttelse skal forlenges med ett år. Oppholdstillatelsen din vil bli forlenget automatisk. Dette betyr at de aller fleste som har fått kollektiv beskyttelse i Norge vil få tillatelsen sin automatisk forlenget når den nåværende tillatelsen løper ut.

Du kan derfor ikke søke om å få forlenget oppholdstillatelsen og UDI kan ikke gi bekreftelse på at du har søkt om forlengelse.

Den nye tillatelsen vil være gyldig i ett år fra den forrige tillatelsen løper ut.

Les mer om forlengelsene.