Ny metode for aldersvurdering av unge asylsøkere


Oslo universitetssykehus har presentert et nytt verktøy UDI kan bruke i arbeidet med å fastsette alderen til unge asylsøkere.

Published: 21.06.2017

- Vi er glad for at metoden vi bruker ved aldersvurdering nå er forbedret. UDI tok initiativet til utviklingen av dette verktøyet, og arbeidet er finansiert av oss, sier avdelingsdirektør Hanne Jendal i UDI.

Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus har overtatt det nasjonale ansvaret for aldersestimering av enslige mindreårige asylsøkere (eksternt nettsted).

En ekstern referansegruppe har kommet med innspill og tilbakemeldinger underveis i arbeidet med å utvikle den nye metoden. Denne gruppen består blant andre av Redd Barna, Senter for medisinsk etikk (UiO), Norsk Barnelegeforening og NOAS.

- Samtlige land i Norden bruker aldersundersøkelser, og vi trenger dette verktøyet for å fastsette alder, ikke minst av hensyn til asylsøkerne selv, så barn blir vurdert som barn, og voksne ikke havner i mottak med mindreårige. Den nye metoden er ikke 100 prosent sikker, men den er per i dag det mest vitenskapelige og objektive verktøyet vi har, sier Jendal.

Den nye metoden er en midlertidig løsning. OUS håper at såkalt DNA-metylering vil overta i aldersvurderingene om noen år. Her gjenstår det en del forskning, men metoden – hvis den fungerer slik OUS ønsker - vil være sikrere enn dagens håndrot- og tannundersøkelser.

 

 

Skjermbilde av verktøy for aldersvurdering fra Oslo universitetssykehus

Verktøyet som skal brukes til aldersvurdering.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?