Asylmottak Informasjonsprogram for voksne


Her finner du oversikt over rundskriv, informasjonsplan og veileder for voksne beboere i asylmottak.

Ordinære mottak

Se krav til informasjonsarbeid i ordinære mottak (eksternt nettsted).

Se informasjonsplan for voksne beboere i ordinære mottak (eksternt nettsted)

Transittmottak

Se krav til informasjonsarbeid i statlige transittmottak (eksternt nettsted).

Se Informasjonsplan for voksne beboere i avlastningstransittmottak (eksternt nettsted).

Veileder

Vi har laget en veileder. Den kan du få ved å ta kontakt med regionkontoret ditt

Modulene i informasjonsprogrammet for voksne i ordinære mottak

 • Modul 1: Velkomstinformasjon

 • Modul 2: Livet på mottaket

 • Modul 3: Asylprosessen

 • Modul 4: Etikk, kvinnesyn og kjønnsbasert vold

 • Modul 5: Familiemønstre og samlivsformer

 • Modul 6: Foreldre og barn

 • Modul 7: Helse

 • Modul 8: Samfunnsforhold, normer og verdier

 • Modul 9: Kriminalitet og konflikthåndtering

 • Modul 10: Avslag

 • Modul 11: Oppholdstillatelse

 • Modul 12: Oppholdstillatelse med begrensninger

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?