Kurs og samlinger


Kompetansehevingsplan for mottaksansatte

Her finner du UDIs kompetansehevingsplan for mottaksansatte 2021 (pdf, 204 kB).

Opplæring og koronasituasjonen
På grunn av koronasituasjonen har UDI avlyst flere av årets kurs og samlinger for ansatte i asylmottak. Opplæring av ansatte i asylmottak vil derfor hovedsakelig bli gjennomført digitalt. Mottakene vil få informasjon om dette.

Ny portal for opplæring av ansatte i asylmottak
UDI har etablert en nettportal som heter «Kurs og fagutvikling for ansatte i asylmottak». I denne portalen vil ansatte i asylmottak og driftsoperatører få informasjon om kurs og opplæringstiltak som UDI organiserer. I portalen ligger det også opplæringsmateriell innen ulike temaer som er nyttige for de som jobber i asylmottak.

Portalen er under utvikling. Foreløpig vil du kun finne opplæringsmateriell om Mot-portalen. Vi legger fortløpende ut informasjon om andre tiltak, opplæringsmateriell for basiskurs for nyansatte og for ulike fagområder. Etter hvert vil du også finne en kalenderoversikt over tiltakene UDI arrangerer, og kunne melde deg på kurs og samlinger.

Alle som er ansatt i asylmottak eller er driftsoperatør for asylmottak skal ha tilgang til portalen. For å få tilgang til portalen, må du eller din leder sende en e-post til UDI på kursogfagsamlinger@udi.no, og opplyse om e-postadressene til dem som skal ha tilgang

Kurskalender 2021

20., 21., 27., 28. oktober, 3.-4. november og 10.-11. november: Basiskurs for nyansatte i asylmottak. (Digitalt i Teams 20. oktober - 4. november, Lillestrøm 10.-11. november)

16. – 17. november: Opplæring i pengegreglementet (Digitalt i Teams)

24. – 25. november: Fagsamling for EM-mottakene (Oslo)

1. desember: Fagsamling om dialoggrupper om vold i mottak (fysisk)

8. – 9. desember: Fagsamling for tilrettelagt avdeling (TA) og særskilt bo- og omsorgsløsning (SÆRBOL) (Bergen)

Fagsamling om barnefamilier i mottak - Dato kommer
Opplæring  i nye kontrakter - Dato kommer
Basiskurs for særskilt bo- og omsorgsløsning (SÆRBOL) – Ny dato kommer


 


Avholdte kurs 2021

15. – 16. september: Kurs for nye gruppeledere, dialoggrupper om vold. Sted: Gardermoen

14. - 29. april: Basiskurs for nyansatte i asylmottak

3. - 18. februar: Basiskurs for nyansatte asylmottak

9. - 10. februar: Samling for informasjonsansvarlige i asylmottak

26. august: Møte for mottaksledere og driftsoperatører (digitalt i Teams)

Avholdte kurs 2020

29. - 30. januar: Dialoggrupper om vold

27. august: Erfaringskonferanse, dialoggrupper om vold

2. september: Erfaringskonferanse, dialoggrupper om vold

9. - 25. september: Basiskurs for nyansatte i asylmottak

14. - 15. september: Returkonferanse 2020

23. - 24. september: Kurs i Dialoggrupper om vold

15. oktober: Informasjonsmøte for mottaksledere og driftsoperatører

20. oktober: Møte med Nasjonalt Ankomstsenter om Mot-portalen

21. - 22. oktober: Nettmøter med mottakene om Mot-portalen

29. oktober: Samling for mottak med tilrettelagt avdeling og særskilt bo- og omsorgsløsning

18. november: Bosettingssamlig

19. november: Informasjonsmøte for mottaksledere og driftsoperatører

2. desember: Bosettingssamlig

10. desember: Informasjonsmøte for mottaksledere og driftsoperatører