Har søkt Kan du jobbe?


Sjekk om du kan jobbe eller delta i frivillig arbeid før søknaden din er behandlet.

Spørsmål og svar

  • Kan du få midlertidig arbeidstillatelse?

  • Hva betyr det å få en arbeidstillatelse?

  • Kan du delta i frivillig arbeid?

  • Hvilke jobber kan jeg gjøre på mottaket?