Advokat i asylsaker


Ein advokat er ein person som skal sørgje for dine interesser i søknadsprosessen. 

Dei fleste asylsøkjarar får ikkje rett til advokat før etter avslag i UDI.

Advokaten skal formidle avslaget og hjelpe deg med å vurdere om du skal klage.

Du får tildelt advokat gratis, og dersom du vel å klage, blir advokaten din representant under behandlinga av klagen.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?