EU/EØS-borgar


Når vi brukar uttrykket «EU/EØS-borgar», meiner vi ein statsborgar av eit av EU-landa, Island, Liechtenstein eller Sveits.

Statsborgarar av desse landa blir rekna som EU/EØS-borgarar i vårt regelverk

Austerrike, Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyskland og Ungarn 

Kan norske borgarar bli rekna som EU/EØS-borgarar i familieinnvandringssaker og visumsaker?

Dersom referansepersonen (familiemedlemmen i Noreg) er norsk, kan han eller ho berre bli rekna som EU/EØS-borgar dersom  

  1. de har budd fast saman i eit anna EU/EØS-land enn Noreg og 
  2. referansepersonen har vore arbeidstakar, sjølvstendig næringsdrivande, tenesteytar, hatt tilstrekkeleg midlar eller vore student der, og
  3. de no flyttar til Noreg saman.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?