Familieinnvandring med ein person som har vern (asyl) i Noreg


Dersom du søkjer om å få bu saman med ein person som har fått vern i Noreg, kan du få lov til det utan at vi stiller krav til inntekta til denne personen. Men du må hugse å søkje i tide.

Det er forskjellige fristar, avhengig av når personen som bur i Noreg, fekk vern. Den datoen som står i vedtaksbrevet om at denne personen fekk vern, avgjer kva for fristar som gjeld.

Fekk personen som bur i Noreg vern før eller etter 1. august 2017?

  • Personen som bur i Noreg fekk vern før 1. august 2017

  • Personen som bur i Noreg fekk vern etter 1. august 2017

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?