Flyktning


Ein flyktning er ein person som fyller krava til å få vern (asyl) i Noreg.

Ein person vil få opphaldsløyve som flyktning i Noreg dersom han eller ho:

Er forfølgt på grunn av:

 • Etnisitet
 • Avstamming
 • Hudfarge
 • Religion
 • Nasjonalitet
 • Medlemskap i ei spesiell sosial gruppe
 • Politiske oppfatning

Eller ved heimreise står i reell fare for å bli utsett for:

 • Dødsstraff
 • Tortur
 • Umenneskelig eller nedverdigande behandling
 • Straff

Spesiell sosial gruppe

Som asylsøkar har du rett til vern viss du har ei velbegrunna frykt for forfølging på grunn av medlemskap i ei spesiell sosial gruppe. Ei spesiell sosial gruppe er menneske som har eit felles kjenneteikn ut over faren for å bli forfølgt.

Døme på medlemmar av ei spesiell sosial gruppe:

 • Tidlegare offer for menneskehandel
 • Lesbiske, homofile, bifile, tranpersonar eller intersex-personar
 • Sårbare grupper av kvinner og barn

For å ha rett til vern må tilhøyring til gruppa gi reell forfølgingsfare.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?