Flyktningkonvensjonen


Flyktningkonvensjonen til FN definerer kven som har rett til å få opphald som flyktning i eit anna land.

Norske styresmakter er forplikta til å følgje flyktningkonvensjonen når vi skal avgjere kven som er ein flyktning.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?