Guide til saksbehandlingstid i arbeidssaker


For å kunne gi deg et svar på hvor lang tid det vil ta å behandle søknaden din om oppholdstillatelse for arbeid, ber vi deg svare på tre spørsmål. 
Hva slags søknad har du levert?
Informasjon

Hvis du har en oppholdstillatelse fra før, men nå skal gjøre en ny type arbeid, velger du «Førstegangssøknad».

Viktige meldinger