Opphaldsløyve på humanitært grunnlag


Dersom ein person får opphaldsløyve i Noreg på grunn av sterke menneskelege omsyn eller fordi han eller ho har særleg tilknyting til Noreg, blir det ofte kalla opphaldsløyve på humanitært grunnlag.

Dersom ein asylsøkjar ikkje fyller krava til å få opphaldsløyve som flyktning, vil UDI og UNE alltid vurdere om han eller ho i staden fyller krava for å få opphaldsløyve på grunn av sterke menneskelege omsyn eller har særleg tilknyting til Noreg.   

Det er strenge krav for å få opphaldsløyve på humanitært grunnlag, og det er berre i spesielle tilfelle at asylsøkjarar får dette. Asylsøkjaren må vanlegvis ha pass for å få eit slikt opphaldsløyve. 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?