Opphaldsløyve som gjev grunnlag for permanent opphaldsløyve


Nokre typer opphaldsløyve gjev «grunnlag for permanent opphaldsløyve». Desse kan teljast med dersom du skal søke om permanent opphaldsløyve.

Dersom du er usikker på om opphaldsløyva dine gjev grunnlag for permanent opphaldsløyve, kan du finne dette i vedtaka du har fått frå UDI.

Du kan ha hatt fleire ulike typar løyve i botiden som gjeld for deg, men alle løyva må danne grunnlag for permanent opphald.

Ekspempel på opphaldsløyver som vanlegvis gjev grunnlag for permanent opphaldsløyve

  • opphaldsløyve som faglært arbeidstakar eller sjølvstendig næringsdrivande
  • dei fleste typane opphaldsløyve for familieinnvandring
  • vern (asyl)
  • opphald på grunn av sterke menneskelege omsyn (utan avgrensingar i opphaldsløyvet)

Eksempel på opphaldsløyver som vanlegvis ikkje gjev grunnlag for permanent opphaldsløyve

  • opphaldsløyve som student
  • opphaldsløyve for au pair
  • opphaldsløyve for å gifte seg (forlovelsesløyve)
  • opphaldsløyve på grunn av sterke menneskelege omsyn med avgrensingar

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?