Prøve i samfunnskunnskap (statsborgerprøve) for å få norsk statsborgerskap


Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap, og er mellom 18 og 67 år, må du ha bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller «statsborgerprøven».

Hvem må ha bestått prøven?

Du må ha bestått prøven hvis du er mellom 18 og 67 år når du leverer søknadsdokumentene hos politiet.

Hvilke prøver er godkjent?

Har du allerede bestått prøven?

Hvis du allerede har tatt en slik prøve da du deltok på undervisning i norsk og samfunnskunnskap, trenger du ikke å ta den på nytt nå.

NB! Prøven må ha vært på norsk. Hvis du bare har tatt prøven i samfunnskunnskap på ditt eget språk, må du ta den på nytt på norsk.

Hvis du er usikker på om du har bestått en slik prøve må du kontakte kommunen der du tok prøven. 

Ønsker du å ta prøven nå?

Hvis du ikke allerede har tatt en slik prøve, må du ta den nå.  

På Kompetanse Norge sine nettsider finner du informasjon om samfunnskunnskapsprøven (eksternt nettsted) og informasjon om statsborgerprøven (eksternt nettsted).

Hvis du har spørsmål om prøvene, må du ta kontakt med Kompetanse Norge

Kan noen få unntak fra å ta en slik prøve?

Du kan få unntak fra kravet til å ha bestått prøve hvis du er i en av disse situasjonene:

  • Du har hatt samfunnsfag på norsk ungdomsskole eller norsk videregående skole og du har fått standpunktkarakter i faget, eller du har gjennomført modul 1 i modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) og har fått kompetansebevis som viser at modulen er godkjent.
  • Du har studert samfunnsfag som gir kunnskap om Norge på universitets- eller høgskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng. Studiene må dekke de emnene som inngår i Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere (pdf, 499 kB), dette er følgende moduler: 1. Utdanning, kompetanse og arbeidsliv. 2. Familie, helse og hverdagsliv. 3. Norge før og nå. Du må levere karakterutskrift og emnebeskrivelse av studiet du har gjennomført. Eksempler på studier som dekkes av dette unntaket er samfunnskurset «Norwegian Life and Society» ved UiO eller årsstudium i norsk språk og kultur, som flere universiteter og høyskoler tilbyr.
  • Du er alvorlig eller kronisk syk. Det skal svært mye til for å få et slikt unntak. Du må dokumentere sykdommen med legeerklæring,
  • Det er andre tungtveiende (viktige og alvorlige) grunner til at du ikke har bestått prøven. Det skal svært mye til for å få et slikt unntak. Du må dokumentere hvorfor det vil være urimelig ikke å gi deg fritak.
  • Hvis du fikk din første oppholdstillatelse som dannet grunnlag for permanent oppholdstillatelse mellom 01.09.2005 og 01.01.2016 kan du få unntak fra kravet hvis du har gode nok kunnskaper i norsk. Dette unntaket gjelder ikke deg som har benyttet registreringsordningen for EU/EØS-borgere.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?