Reisedokument (pass, utlendingspass og reisebevis for flyktningar)


Eit reisedokument er eit bevis på at du kan krysse landegrenser, og er vanlegvis eit pass. 

Norsk pass

Dersom du har blitt norsk statsborgar, kan du få eit vanleg norsk pass.

Passet er raudt.

Reisebevis for flyktningar

Dersom du har kome til Noreg som asylsøkjar eller overføringsflyktning og har fått vern (asyl) i Noreg, kan du få reisebevis for flyktningar.

Reisebeviset er grønt.

Utlendingspass

Dersom du har opphaldsløyve i Noreg og det ikkje er mogleg for deg å skaffe pass frå heimlandet ditt, kan du søkje om eit ordinært norsk utlendingspass.

Utlendingspasset er vanlegvis gyldig i fleire år.

Du kan bruke dette som eit vanleg pass til å reise ut og inn av Noreg med, men du kan ikkje bruke det til å besøkje heimlandet ditt.

Utlendingspasset er blått.

Utlendingspass for enkeltreise

Dersom du har opphaldsløyve i Noreg og du plutseleg må reise på ein viktig tur til utlandet, kan du søkje om norsk utlendingspass for enkeltreise.

Det kan ikkje vere mogleg for deg å skaffe pass frå heimlandet ditt i tide før du skal reise. 

Utlendingspasset for enkeltreise er blått, og det står i passet at du berre kan bruke det på éi reise. 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?