Reisedokument (pass, utlendingspass og reisebevis for flyktningar)


Eit reisedokument er eit bevis på at du kan krysse landegrenser, og er vanlegvis eit pass. 

Norsk pass

Dersom du har vorte norsk statsborgar, kan du få eit vanleg norsk pass. Du får ikkje norsk pass automatisk når du blir norsk statsborgar, du må søke om å få norsk pass.  

Passet er raudt.

Nasjonalt ID-kort

Viss du har vorte norsk statsborgar kan du søke om nasjonalt ID-kort. Det er mogleg å få det nasjonale ID-kortet med reiserett, slik at du òg kan bruke det som eit reisedokument (på same måte som pass) når du skal reise til EU/EØS-landa og Sveits.

Reisebevis for flyktningar

Viss du har komme til Noreg som asylsøkar eller overføringsflyktning og har fått vern (asyl) i Noreg, kan du søke om å få reisebevis for flyktningar.

  • Nytt reisebevis utskrive frå og med 19. oktober 2020 er blått.
  • Reisebevis utskrive før 19. oktober 2020 er grønt.

Reisebevis utskrive før 19. oktober 2020 er framleis gyldig til utløpsdato.

Utlendingspass

Dersom du har opphaldsløyve i Noreg og det ikkje er mogleg for deg å skaffe pass frå heimlandet ditt, kan du søkje om eit ordinært norsk utlendingspass.

Utlendingspasset er vanlegvis gyldig i fleire år. Du må søke om å få utlendingspass

Du kan bruke dette som eit vanleg pass til å reise ut og inn av Noreg med, men du kan ikkje bruke det til å besøkje heimlandet ditt.

  • Nytt utlendingspass utskrive frå og med 19. oktober 2020 er grått.
  • Utlendingspass utskrive før 19. oktober 2020 er blått.

Utlendingspass utskrive før 19. oktober 2020 er framleis gyldig til utløpsdato

Utlendingspass for enkeltreise

Dersom du har opphaldsløyve i Noreg og du plutseleg må reise på ein viktig tur til utlandet, kan du søke om norsk utlendingspass for enkeltreise.

Det kan ikkje vere mogleg for deg å skaffe pass frå heimlandet ditt i tide før du skal reise. 

Utlendingspasset for enkeltreise er blått eller grått, avhengig av om det er utskriven før eller etter 19. oktober 2020 (sjå over). Det står i passet om det kan brukast til éin eller to reiser.

Viktige meldinger

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?