Tilbakekall - Å miste eit opphaldsløyve eller eit statsborgarskap


I nokre tilfelle kan du miste opphaldsløyvet ditt eller statsborgarskapet ditt.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?