Ventetider for de som har søkt om beskyttelse (asyl)


For å få vite hvor lenge du må vente, svar på hvilket land du er statsborger av.

Informasjonen er tilpassa

Søkjaren er statsborgar i: Tyrkia

Hvilken gruppe tilhører du?

  • Voksne og familier med barn som har søkt om beskyttelse (asyl)

  • Barn under 18 år som har søkt om beskyttelse (asyl) og som ikke har foreldre i Norge

  • Voksne og barn som har søkt om fornyelse av oppholdstillatelse for beskyttelse (asyl) eller sterke menneskelige hensyn

  • Familiemedlem av en flyktning og har søkt om flyktningstatus og reisebevis

  • Søkere som er i Dublin-prosedyre

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?