Retur Søk om assistert retur


Hvis du er i Norge uten gyldig oppholdstillatelse må du returnere til hjemlandet ditt. Du kan søke om støtte til å reise hjem og starte et nytt liv.
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.