Skal søkje Utveksling, kultur- og organisasjonsarbeid


Du kan få opphaldsløyve i Noreg dersom du skal vere deltakar frå Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec), ung vaksen på arbeidsferie, arbeidande gjest i landbruket, tilsett i humanitær/ideell/religiøs organisasjon, kunstnar, musikar eller artist. 
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.

Kva skal du vere i Noreg?

  • Tilsett i humanitær, ideell eller religiøs organisasjon

  • Kunstnar, musikar eller artist

  • Deltakar frå Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

  • Arbeidsferie for unge vaksne frå Canada

  • Arbeidsferie for unge vaksne frå New Zealand

  • Arbeidsferie for unge vaksne frå Australia

  • Arbeidsferie for unge vaksne frå Japan

  • Arbeidsferie for unge vaksne frå Argentina

  • Arbeidande gjest i landbruket

behandlingstid

Ventetid

Sjekk kor lenge du må vente for å få svar på ein søknad om opphaldsløyve for å arbeide. 

Viktige meldinger

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?