Skal søke Medisinsk behandling for borgere av land utenfor EU/EØS


Hvis du skal reise til Norge for å få medisinsk behandling, må du søke om en oppholdstillatelse. Hvis du trenger en ledsager, kan han eller hun også få en slik oppholdstillatelse. 
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.

En slik oppholdstillatelse kan du maksimalt ha i ett år til sammen.

Oppholdstillatelse for medisinsk behandling

  • Krav til å søke