Skal søkje Studieløyve


Du skal studere på høgskole/universitet/fagskole, ta tilleggsutdanning, gå på folkehøgskole, bibelskole eller vidaregåande skole. 

Informasjonen er tilpassa

Søkjaren er statsborgar i: USA