Registrerte søknader om beskyttelse fra ukrainske borgere de siste syv dager (2023)


Tabellen viser hvor mange søknader om beskyttelse, inkludert søknader om kollektiv beskyttelse, som er registrert per dag, siste syv dager, der søker oppgir å være ukrainsk statsborger. Tabellen oppdateres daglig mandag til fredag.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Registrerte asylsøknader fra ukrainske borgere de siste syv dager
Registreringsdato Antall søknader
23.03.2023 134
22.03.2023 103
21.03.2023 76
20.03.2023 117
19.03.2023 38
18.03.2023 45
17.03.2023 104
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?