Registrerte søknader om beskyttelse fra ukrainske borgere de siste syv dager (2022)


Tabellen viser hvor mange søknader om beskyttelse, inkludert søknader om kollektiv beskyttelse, som er registrert per dag, siste syv dager, der søker oppgir å være ukrainsk statsborger. Tabellen oppdateres daglig mandag til fredag.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Registrerte asylsøknader fra ukrainske borgere de siste syv dager (2022)
Registreringsdato Antall søknader
09.08.2022 121
08.08.2022 84
07.08.2022 22
06.08.2022 30
05.08.2022 94
04.08.2022 127
03.08.2022 98
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?