Slik dokumenterer du inntekta di for 2021


Dersom UDI har fått informasjon frå Skatteetaten om referansepersonen si inntekt i 2021, ser vi på inntekta frå 2021 og ikkje 2020 når vi behandlar søknaden din.

Publisert: 08.01.2015 - Sist endra: 16.09.2020

Du som er referanseperson må ha hatt ei samla inntekt på minst 287 278 kroner før skatt i 2021.

Dette må vere inntekt som arbeidsgjevaren din har rapportert inn til Skatteetaten, og samsvarer med det som er oppgitt på dine lønsslippar. Når skatteoppgjeret for 2021 er klart må det vise ei inntekt på minst 287 278 kroner før skatt.

Dersom vi ikkje har informasjonen om inntekta di for 2021, og skatteoppgjeret for 2021 ikkje er ferdig når vi behandlar søknaden, ser vi på inntekta di frå skatteoppgjeret for 2020. For 2020 var kravet til inntekt minst 273 648 kroner før skatt. Les meir om inntektskravet.

Dagpengar kan reknast med.

Du må framleis ha inntekt på høgt nok nivå òg i perioden fram til vi fattar vedtak.

UDI hentar informasjon frå Skatteetaten

UDI hentar informasjon om referansepersonen si inntekt direkte frå Skatteetaten.

Vi hentar ut:

  • informasjon om løna di i fjor
  • informasjon om pengar du har fått frå NAV
  • informasjon om løna di for kvar månad i år (lønnsslippar)

Informasjon til referansepersonar som er lønsmottakarar

Dersom du som referanseperson er lønsmottakar og får lønsslippar frå arbeidsgjevaren din, vil UDI hente ut informasjonen om lønsslippane elektronisk frå Skatteetaten. Du skal ikkje sende inn lønsslippar til UDI.

Informasjon til referansepersonar som er sjølvstendig næringsdrivande

Dersom du ikkje får lønsslippar, til dømes fordi du er sjølvstendig næringsdrivande, får ikkje UDI tilgang til opplysningar om inntekta di i 2021 før skatteoppgjeret er klart.

Skatteoppgjeret ditt er klart tidlegast i byrjinga av august. For at vi skal vurdere inntekta di frå 2021 før sommaren, må du sende inn skattemeldinga for 2021 sjølv, med nødvendige vedlegg (næringsoppgåve/næringsspesifikasjon med meir).

Fram til vi har fått skattemeldinga di for 2021 frå deg eller skatteoppgjeret for 2021 er klart, vil vi sjå på inntekta di frå 2020 når vi vurderer om du fyller kravet til tidlegare inntekt. Les meir om inntektskravet. 

Slik sender du inn sjølvmeldinga til UDI.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?