Slik dokumenterer du inntekta di for 2017


Dersom UDI har fått informasjon frå Skatteetaten om referansepersonen si inntekt i 2017, ser vi på inntekta frå 2017 og ikkje 2016 når vi behandlar søknaden din.

Published: 08.01.2015 - Last changed: 14.06.2018

UDI hentar informasjon om inntekta du som referanseperson har direkte frå Skatteetaten.

Det vi hentar ut er:

  • informasjon om lønna di i fjor
  • informasjon om pengar du har fått frå NAV
  • informasjon om lønna di for kvar månad i år (lønns- og trekkoppgåver)

Informasjon til referansepersonar som får lønns- og trekkoppgåve

Dersom du får lønns- og trekkoppgåve frå arbeidsgjevaren din, vil UDI hente ut denne frå Skatteetaten.

Du skal ikkje sende inn lønns- og trekkoppgåva til UDI sjølv. Du må vente til vi kan hente ho ut elektronisk frå Skatteetaten.

Dersom vi ikkje kan hente ut lønns- og trekkoppgåva di når vi behandlar søknaden, ser vi på inntekta for 2016 i staden for 2017. Les meir om inntektskravet.

Informasjon til referansepersonar som ikkje får lønns- og trekkoppgåver (sjølvstendig næringsdrivande)

Dersom du ikkje får lønns- og trekkoppgåve, til dømes fordi du er sjølvstendig næringsdrivande, får ikkje UDI tilgang til opplysningar om inntekta di i 2017 før skatteoppgjeret er klart. Skatteoppgjeret ditt er klart tidlegast i byrjinga av august. For at vi skal vurdere inntekta di frå 2017 før dette, må du sende inn sjølvmeldinga for 2017 sjølv, med nødvendige vedlegg (næringsoppgåve med meir).

Fram til vi har fått sjølvmeldinga di for 2017 frå deg eller skatteoppgjøret for 2017 er klart, vil vi sjå på inntekta di frå 2016 når vi vurderer om du fyller kravet til tidligare inntekt. Les meir om inntektskravet. 

Slik sender du inn sjølvmeldinga til UDI.

Hjelp oss med å forbetre nettsidene: Fann du det du leita etter?