Mottak og retur


I Mottak og retur jobber vi med å ta imot asylsøkere når de kommer til landet, og har ansvaret for at asylsøkere har et sted å bo mens de venter på svar på søknaden sin. Vi følger opp driften av Nasjonalt Ankomstsenter, ordinære mottak, transittmottak, akuttinnkvartering og mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Vi skal sikre at asylsøkere ivaretas på en respektfull og god måte. I tillegg har vi ansvar for en del tjenester til de som bor på asylmottak; ytelser, logistikk mellom mottak, oppfølging av spesielle behov og ordningen for assistert retur til hjemlandet. 

Regionkontorene har ansvar for etablering og oppfølging av asylmottakene. Vi samarbeider med mottak, leverandører, kommuner, statsforvaltere, lokale helsemyndigheter, barnevern og politi. 

Regiondirektøren i Midt-Norge (Trøndelag og Møre og Romsdal) har et særlig ansvar for mottaksanskaffelser og driftskontrakter, samt å sikre lik kontraktsoppfølging på tvers av regionene.

Regiondirektøren i Vest (Vestland og Rogaland) har ansvar for asylmottak for søkere med tilretteleggingsbehov, og et strategisk, operativt og faglig ansvar for rask bosetting og integrering.

Regiondirektøren i Nord (Nordland, Troms og Finnmark) har et særlig ansvar for beredskap og et strategisk og faglig ansvar for økonomiske ytelser til beboere i mottak.

Regiondirektøren i Indre Østland (Innlandet og Viken) har et særlig ansvar for informasjon og opplæring til ansatte i mottak.

Regiondirektøren i Sør (Agder, Telemark og Vestfold) har et strategisk og faglig ansvar for å sikre lik praksis i alle mottakene i Norge. Regionen har også et ansvar for utvikling av våre digitale systemer, dialogen med frivillige organisasjoner og voldsforebyggende tiltak i mottak.

Regiondirektører

Her finn du ei oversikt over regionsdirektørane.