Du kan forvente at vi


  • holder høy faglig kompetanse og behandler saken din profesjonelt
  • gir deg beskjed hvis vi mangler dokumenter eller opplysninger som vi trenger for å behandle saken din
  • har oppdatert informasjon om ventetider for alle sakstyper på udi.no. Hvis du kontakter oss med spørsmål om når saken din blir behandlet før oppgitt ventetid, vil vi vise til det som står på udi.no. Vi har ikke annen informasjon enn det.
  • gir deg beskjed når saken din er avgjort
  • er imøtekommende og gir deg personlig veiledning og informasjon på en forståelig måte, selv om du kan oppleve å måtte vente en stund før du kommer i kontakt med oss.