Du kan forvente at vi


  • er imøtekommende og tilgjengelige for deg
  • gir personlig veiledning og informasjon på en forståelig måte
  • svarer på henvendelser som sendes via kontaktskjemaer innen den tiden du fikk beskjed om da du fyllte ut skjemaet